Samefolkets flagg & vimpler

  • Det samiske flagget har de samiske fargene og en sirkel som symboliserer solen (rødt) og månen (blått).
  • Flagget skal ha blitt til under inspirasjon av runebommen og diktet «Paiven parneh» («Beaivvi bártnit») av sørsamen Anders Fjellner (1795–1876).
  • Flagget ble formgitt av den samiske kunstneren Astrid Båhl fra Skibotn i Troms og offisielt godkjent i 1986, på den 13. nordiske samekonferansen i Åre i Sverige