Konfeksjon / Ferdigjøring

Flagg, vimpler og banner | Konfeksjon/Ferdigjøring

Vi kan konfeksjonere flagg, vimpler og banner på mange forskjellige måter. Her er noen eksempler på hvordan det kan gjøres. Har du andre behov, er det bare å  spørre oss.